Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

16 decembrie 2013

Cauza F‑30/13

Silvana Roda

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Pensie de urmaș – Decesul unui fost soț – Pensie alimentară – Procedură precontencioasă – Cerința unei reclamații – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamna Roda solicită obligarea Comisiei Europene la plata a 35 % din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă a fostului său soț, decedat, începând de la data decesului acestuia, la care se adaugă dobânzi pentru sumele restante

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Doamna Roda suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Reclamație administrativă prealabilă – Termene – Caracter de ordine publică – Examinare din oficiu de către instanță

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2)]

Termenul de trei luni pentru depunerea unei reclamații împotriva unui act care lezează, prevăzut la articolul 90 alineatul (2) din statut, este de ordine publică și nu este lăsat la aprecierea părților și a instanței, în măsura în care a fost instituit pentru a asigura claritatea și securitatea situațiilor juridice, precum și certitudinea dreptului. Prin urmare, este de competența instanței Uniunii să verifice din oficiu dacă termenul a fost respectat.

(a se vedea punctul 13)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 7 septembrie 2005, Krahl/Comisia, T‑358/03, punctul 35 și jurisprudența citată