Language of document : ECLI:EU:T:2013:172

A Törvényszék (hatodik tanács) 2013. április 12‑i ítélete – Artisjus kontra Bizottság

(T‑411/08. sz. ügy)

„Verseny – Kartellek – Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – A földrajzi piac felosztása – A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások – Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadásának lehetőségét kizáró összehangolt magatartás – Bizonyítás – Az ártatlanság vélelme”

1.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – Jogsértést megállapító bizottsági határozat – A jogsértés tekintetében a Bizottságra háruló bizonyítási teher – A bizonyítási teher terjedelme (EK 81. cikk, (1) bekezdés; 1/2003 tanácsi rendelet, 2. cikk) (vö. 66., 114. pont)

2.                     Uniós jog – Elvek – Alapvető jogok – Az ártatlanság vélelme – Versenyfelügyeleti eljárás – Jogsértést megállapító, de bírságot ki nem szabó határozat – Alkalmazhatóság (EK 81. cikk, (1) bekezdés; EU 6. cikk, (2) bekezdés; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 48. cikk, (1) bekezdés) (vö. 67–71. pont)

3.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – Jogsértést megállapító bizottsági határozat – Bizonyítási mód – Valószínűsítő körülmények csoportjának igénybevétele – Az egyenként vizsgált valószínűsítő körülmények bizonyító erejének megkövetelt szintje – Kizárólag a vállalkozások magatartásán alapuló bizonyítékok – A jogsértés megtörténtét vitató vállalkozások bizonyítási kötelezettsége – A vállalkozások által adott magyarázatok hihetőségét vitató Bizottság kötelezettségei (EK 81. cikk, (1) bekezdés; 1/2003 tanácsi rendelet, 2. cikk) (vö. 72–75., 77., 83., 136. pont)

4.                     Kartellek – Tilalom – A formális megszüntetésüket követően is hatást kifejtő kartellek – Az EK 81. cikk alkalmazása (EK 81. cikk, (1) bekezdés) (vö. 99. pont)

5.                     Kartellek – Összehangolt magatartás – Párhuzamos magatartás – Az összehangolt magatartás fennállásának vélelme – Korlátok – Annak a nemzeti szerzői jogkezelő társaságok általi megtagadása, hogy a más tagállamban letelepedett felhasználó közvetlenül hozzáférjen a repertoárjukhoz – Versenytorzítás (EK 81. cikk, (1) bekezdés) (vö. 113. pont)

Tárgy

Az [EK] 81. cikk és az EGT‑Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/C2/38.698 – „CISAC”‑ügy) 2008. július 16‑án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék az [EK] 81. cikk és az EGT‑Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/C2/38.698 – „CISAC”‑ügy) 2008. június 16‑án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 3. cikkét az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületet érintő részében megsemmisíti.

2)

A Törvényszék az említett határozat 4. cikkének (2) és (3) bekezdését – annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik – az Artisjust érintő részében megsemmisíti.

3)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az alapeljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

4)

Az Artisjus és a Bizottság maga viseli az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült saját költségeit.