Language of document : ECLI:EU:T:2013:172

Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 12 aprilie 2013 – Artisjus/Comisia

(Cauza T‑411/08)

„Concurență – Înțelegeri – Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE – Împărțirea pieței geografice – Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale – Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu – Probă – Prezumția de nevinovăție”

1.                     Concurență – Procedură administrativă – Decizie a Comisiei de constatare a unei încălcări – Obligația Comisiei de a face dovada încălcării – Întinderea sarcinii probei [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 2] (a se vedea punctele 66 și 114)

2.                     Dreptul Uniunii – Principii – Drepturi fundamentale – Prezumția de nevinovăție – Procedură în materie de concurență – Decizie de constatare a unei încălcări, dar prin care nu se aplică o amendă – Aplicabilitate [art. 81 alin. (1) CE; art. 6 alin. (2) UE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 48 alin. (1)] (a se vedea punctele 67-71)

3.                     Concurență – Procedură administrativă – Decizie a Comisiei de constatare a unei încălcări – Mijloc de probă – Recurgere la o serie de indicii – Nivelul necesar al forței probante în raport cu fiecare dintre indicii – Probe întemeiate numai pe comportamentul întreprinderilor – Obligații în materie de probă ale întreprinderilor care contestă existența încălcării – Obligații ale Comisiei prin care se contestă plauzibilitatea explicațiilor propuse de întreprinderi [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Comisiei, art. 2] (a se vedea punctele 72-75, 77, 83 și 136)

4.                     Înțelegeri – Interzicere – Înțelegeri care continuă să producă efecte după încetarea lor formală – Aplicarea articolului 81 CE [art. 81 alin. (1) CE] (a se vedea punctul 99)

5.                     Înțelegeri – Practică concertată – Paralelism de comportament – Prezumţie privind existenţa unei practici concertate – Limite – Refuzul societăților naționale de gestiune a drepturilor de autor de a permite unui utilizator stabilit într‑un alt stat membru să aibă acces direct la repertoriul lor – Atingere adusă concurenței [art. 81 alin. (1) CE] (a se vedea punctul 113)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dispozitivul

1)

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 – CISAC), în ceea ce privește Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

2)

Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din decizia menționată, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Artisjus.

3)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii principale.

4)

Artisjus și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.