Language of document :

Žaloba podaná dne 30. dubna 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-40/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajícího se výpočtu bonifikace nároku na důchod v důchodovém systému Unie za použití nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

Určit nepoužitelnost článku 9 obecných prováděcích ustanovení ze dne 3. března 2011 k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu; zrušit rozhodnutí ze dne 30. září 2013 a 9. prosince 2013 týkající se výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytých žalobcem před jeho nástupem do služby v rámci převodu těchto nároků do důchodového systému institucí Evropské unie na základě obecných prováděcích ustanovení dne 3. března 2011 k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu; uložit Komisi náhradu nákladů řízení.