Language of document :

Sag anlagt den 30. april 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-40/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om godskrivning af sagsøgerens pensionsrettigheder i Unionens pensionsordning i medfør af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser af 3. marts 2011 til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten ikke finder anvendelse.

Afgørelserne af 30. september 2013 og af 9. december 2012 om godskrivning af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før sin tiltrædelse af tjenesten, i forbindelse med overførslen af disse til pensionsordningen for Den Europæiske Unions institutioner, i medfør af de almindelige gennemførelsesbestemmelser af 3. marts 2011 til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.