Language of document :

30. aprillil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-40/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hüvitada hageja pensioniõigused liidu pensioniskeemis personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete, mis on vastu võetud 3. märtsil 2011, artikkel 9 kohaldamatuks;

tühistada 30. septembri ja 9. detsembri 2013. aasta otsused hüvitada pensioniõigused, mis hageja omandas enne teenistusse asumist, nende õiguste Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi ülekandmisel vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistele rakendussätetele, mis on vastu võetud 3. märtsil 2011;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.