Language of document :

Tužba podnesena 30. travnja 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-40/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o uračunavanju mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije na temelju novih općih provedbenih odredbi članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

proglasiti neprimjenjivim članak 9. općih provedbenih odredbi od 3. ožujka 2011. članka 11. poglavlja 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju;poništiti odluke od 30. rujna 2013. i 9. prosinca 2013. o uračunavanju mirovinskih prava koja je tužitelj stekao prije njegova stupanja u službu, u okviru njihovog prijenosa u mirovinski sustav institucija Europske unije na temelju općih provedbenih odredbi od 3. ožujka 2011. članka 11. poglavlja 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju;naložiti Komisiji snošenje troškova.