Language of document :

Acțiune introdusă la 30 aprilie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-40/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a acorda sporul de drepturi de pensie dobândite de reclamant în sistemul de pensii al Uniunii, în temeiul dispozițiilor generale de aplicare privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Constatarea caracterului inaplicabil al articolului 9 din dispozițiile generale de aplicare din 3 martie 2011 privind articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor;

anularea deciziilor din 30 septembrie 2013 și, respectiv, 9 decembrie 2013, de a acorda sporul de drepturi de pensie dobândite de reclamant anterior angajării în muncă, în cadrul transferului acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene, în temeiul dispozițiilor generale de aplicare din 3 martie 2011 privind articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor; obligarea Comisia la plata cheltuielilor de judecată.