Language of document :

Sag anlagt den 22. maj 2014 – ZZ m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-49/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokat M.C. García-Hirschfeld)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om udpegning af sagsøgernes førstebedømmer for bedømmelsesåret 2013

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelsen af 4. marts 2014, stadfæstet ved skrivelse af 8. april 2014, hvori sagsøgerne fik meddelelse om, at X var udnævnt til førstebedømmer.

Om fornødent suspension af bedømmelsesrapportproceduren 2013.

X fritages øjeblikkeligt fra sit arbejde.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.