Language of document :

Tužba podnesena 22. svibnja 2014. – ZZ i dr. protiv Parlamenta

(Predmet F-49/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ i dr. (zastupnik: M. C. García-Hirschfeld, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Zahtjev za poništenje odluke kojom se imenuje prvi ocjenjivač tužiteljâ za ocjenjivanje za godinu 2013.

Tužbeni zahtjevi tužiteljâ

poništiti odluku od 4. ožujka 2014., koja je potvrđena pismom od 8. travnja 2014. kojom se tužitelji obavještavaju o imenovanju gospodina X. prvim ocjenjivačem; ako je potrebno, suspendirati postupak o izvještajima o ocjenjivanju za 2013.;odmah suspendirati gospođu X. sa svih njenih dužnosti;naložiti Parlamentu snošenje troškova.