Language of document :

Žaloba podaná dne 18. dubna 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-36/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterými byla jednak zamítnuta žádost o prodloužení služby žalobkyně, a jednak byl potvrzen její odchod do důchodu ke dni 1. června 2014.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 28. března 2014, přijaté současně s rozhodnutím generálního ředitele DG ENTR ze dne 7. dubna 2014, kterým byla zamítnuta žádost o prodloužení služby žalobkyně a tudíž potvrzen její odchod do důchodu je dni 1. června 2014;vyplatit náhradu škody, která mohla vzniknout v důsledku napadených rozhodnutí;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.