Language of document :

Sag anlagt den 18. april 2014 – ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-36/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat C. Bernard-Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser dels om afslag på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af tjenesten, dels om bekræftelse af sidstnævntes pensionering uden ansøgning pr. 1. juni 2014.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 28. marts 2014, samt af afgørelsen truffet af generaldirektøren for GD ENTR af 7. april 2014, om afslag på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af tjenesten og følgelig om bekræftelse af sidstnævntes pensionering uden ansøgning pr. 1. juni 2014.

Erstatning for det tab, som følger eller kan følge af disse anfægtede afgørelser.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.