Language of document :

Žaloba podaná dne 14. dubna 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-43/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o započítání let do nároků žalobkyně na důchod do důchodového režimu Unie podle nových obecných prováděcích ustanovení týkajících se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků, jakož i rozhodnutí ze dne 19. srpna 2013 o uzavření spisu týkajícího se převodu nároků žalobkyně na důchod získaných v caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení týkajících se čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu úředníků je protiprávní, a tudíž nepoužitelný, zrušit rozhodnutí ze dne 18. září 2013 o započítání let do nároků na důchod nabytých žalobkyní před jejím nástupem do služby v rámci převodu těchto nároků do důchodového režimu orgánů Evropské unie na základě obecných prováděcích ustanovení týkajících se čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu úředníků ze dne 3. března 2011, zrušit rozhodnutí ze dne 19. srpna 2013 o uzavření spisu týkajícího se převodu nároků žalobkyně na důchod získaných v caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), uložit Komisi náhradu nákladů řízení.