Language of document : ECLI:EU:C:2013:239

Byla C‑202/11

Anton Las

prieš

PSA Antwerp NV

(Arbeidsrechtbank te Antwerpen prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Laisvas darbuotojų judėjimas – SESV 45 straipsnis – Olandiškai kalbančiame Belgijos Karalystės regione įsteigta įmonė – Pareiga darbo sutartis sudaryti olandų kalba – Tarpvalstybinio pobūdžio darbo sutartis – Apribojimas – Neproporcingumas“

Santrauka – 2013 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Laisvas asmenų judėjimas – Darbuotojai – Sutarties nuostatos – Darbdavių galimybė remtis

(SESV 45 straipsnis)

2.        Laisvas asmenų judėjimas – Darbuotojai – Valstybės narės federacijos subjekto teisės aktas, kuriuo nustatoma pareiga vartoti oficialiąją šio subjekto kalbą sudarant tarpvalstybinio pobūdžio darbo sutartis – Neleistinumas – Pateisinimas bendrojo intereso pagrindais – Skatinimas vartoti oficialiąją kalbą ir darbuotojų socialinė apsauga  – Neproporcingas šio teisės akto pobūdis

(SESV 45 straipsnis)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 18 punktą)

2.        SESV 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiamas valstybės narės federacijos subjekto teisės aktas, kuriuo visi darbdaviai, turintys pagrindinę verslo vietą šio federacijos subjekto teritorijoje, įpareigojami tarpvalstybinio pobūdžio darbo sutartis sudaryti tik oficialiąja šio federacijos subjekto kalba, nes priešingu atveju teismas savo iniciatyva galėtų pripažinti šias sutartis niekinėmis.

Tokio teisės akto negalima laikyti proporcingu, nes jis viršija tai, kas tikrai būtina norint pasiekti teisėtų tikslų, pavyzdžiui, pirma, apginti ir skatinti vienos iš šios valstybės oficialiųjų kalbų vartojimą; antra, užtikrinti darbuotojų apsaugą leidžiant jiems susipažinti su socialiniais santykiais susijusiais dokumentais gimtąja kalba ir veiksmingai pasinaudoti darbuotojams atstovaujančių institucijų bei administracinės valdžios ir teisminių institucijų, kurių prašoma priimti sprendimą dėl šių dokumentų, apsauga; galiausiai užtikrinti veiksmingą darbo inspekcijos kontrolę ir priežiūrą.

(žr. 24, 33, 34 punktus ir rezoliucinę dalį)