Language of document : ECLI:EU:C:2013:239

Zadeva C‑202/11

Anton Las

proti

PSA Antwerp NV

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidsrechtbank te Antwerpen)

„Prosto gibanje delavcev – Člen 45 PDEU – Družba, ustanovljena na nizozemskem jezikovnem območju Kraljevine Belgije – Obveznost sestaviti pogodbe o zaposlitvi v nizozemščini – Pogodba o zaposlitvi s čezmejnim elementom – Omejitev – Neobstoj sorazmernosti”

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. aprila 2013

1.        Prosto gibanje oseb – Delavci – Določbe Pogodbe – Možnost sklicevanja s strani delavcev

(člen 45 PDEU)

2.        Prosto gibanje oseb – Delavci – Ureditev federalne enote države članice s katerimi se nalaga uporaba uradnega jezika te enote za sestavo pogodb o zaposlitvi s čezmejnim elementom – Nedopustnost – Utemeljitev z razlogi splošnega interesa – promoviranje uradnega jezika in socialno varstvo delavcev – Sorazmernost te ureditve

(člen 45 PDEU)

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 18.)

2.        Člen 45 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi federalne enote države članice, ki vsakega delodajalca s sedežem poslovanja na ozemlju te enote zavezuje, da pogodbe o zaposlitvi s čezmejnim elementom sestavi izključno v uradnem jeziku te federalne enote, sicer so te pogodbe nične, kar po uradni dolžnosti ugotovi sodišče.

Take ureditve namreč ni mogoče šteti za sorazmerno, saj presega to, kar je nujno potrebno za uresničitev legitimnih ciljev kot so, najprej, promoviranje in spodbujanje uporabe enega od uradnih jezikov zadevne države članice, dalje, zagotavljanje varstva delavcev, tako da se jim omogoči, da se z dokumenti o delovnem razmerju seznanijo v svojem jeziku ter da so deležni učinkovitega varstva institucij, ki zastopajo delavce, in upravnih in sodnih organov, ki presojajo o teh dokumentih, in nazadnje, cilj zagotovitve učinkovitosti pregledov in nadzora delovne inšpekcije.

(Glej točke 24, 33 in 34 ter izrek.)