Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

3. prosince 2013

Věc F‑36/13

CT

v.

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Smlouva na dobu neurčitou – Výpověď – Narušení vážnosti funkce – Ztráta důvěry“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se CT domáhá zrušení rozhodnutí Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) ze dne 24. července 2012 týkajícího se výpovědi jeho pracovní smlouvy dočasného zaměstnance uzavřené na dobu neurčitou a náhrady škody.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. CT ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Výpověď pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou – Odůvodnění vycházející ze ztráty důvěry – Soudní přezkum – Meze

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 47)

2.      Úředníci – Práva a povinnosti – Povinnost loajality – Pojem – Rozsah

(Služební řád, článek 12; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 11)

3.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Výpověď pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou – Posuzovací pravomoc administrativy – Povinnost zahájit disciplinární řízení – Neexistence

[Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 47 písm. c) a články 49 až 50a]

1.      Pracovní smlouvu smluvního zaměstnance lze předčasně vypovědět na základě chování dotyčného zaměstnance, jež vedlo ke ztrátě důvěry mezi ním a orgánem oprávněným k uzavírání pracovních smluv. V rámci přezkumu legality rozhodnutí o vypovězení pracovní smlouvy unijní soud ověřuje pouze to, že nedošlo k zjevnému pochybení či zneužití pravomoci.

(viz bod 43)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 12. prosince 2000, Dejaiffe v. OHIM, T‑223/99, body 50 až 53

Tribunál Evropské unie: 7. listopadu 2011, Longinidis v. Cedefop, T‑283/08 P, body 83 a 84

2.      Článek 12 služebního řádu je zvláštním výrazem povinnosti loajality, která zavazuje úředníka nejen k tomu, aby se zdržel chování, které by mohlo nepříznivě ovlivnit vážnost postavení a respektování orgánu a jeho složek, ale i k tomu, aby jeho chování bylo bez jakýchkoli pochyb takové, aby mezi ním a orgánem existoval vždy vztah důvěry.

Povinnost úředníka respektovat vážnost jeho funkce se neomezuje pouze na okamžik, kdy plní konkrétní úkol, ale platí pro něj za všech okolností.

(viz body 47 a 48)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 19. května 1999, Connolly v. Komise, T‑34/96 a T‑163/96, bod 130 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: 8. listopadu 2007, Andreasen v. Komise, F‑40/05, bod 233 a citovaná judikatura; 11. září 2013, de Brito Sequeira Carvalho v. Komise, F‑126/11, bod 91

3.      Ani v případě pochybení, které může odůvodnit propuštění dočasného zaměstnance z disciplinárního důvodu, nemusí orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv zahájit disciplinární řízení proti tomuto zaměstnanci místo toho, aby využil možnosti jednostranného ukončení smlouvy podle čl. 47 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Rozhodnutí, zda vypovědět smlouvu dočasného zaměstnance na základě čl. 47 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců či na základě článků 49 až 50a uvedeného pracovního řádu týkajících se disciplinárního řízení, spadá do široké posuzovací pravomoci administrativy.

(viz bod 54)

Odkazy:

Soud prvního stupně: výše uvedený rozsudek Dejaiffe v. OHIM, bod 38

Tribunál Evropské unie: výše uvedený rozsudek Longinidis v. Cedefop, bod 100 a citovaná judikatura