Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

3. prosinca 2013.

Predmet F‑36/13

CT

protiv

Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA‑e)

„Javna služba – Član privremenog osoblja – Ugovor na neodređeno vrijeme – Otkaz – Umanjenje ugleda službe – Gubitak povjerenja“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, kojom CT osobito zahtijeva poništenje odluke Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) od 24. srpnja 2012. o otkazu ugovora o zapošljavanju člana privremenog osoblja na neodređeno vrijeme i naknadu pretrpljene štete.

Odluka:      Tužba se odbija. CT snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Privremeno osoblje – Otkaz ugovora na neodređeno vrijeme – Opravdanje koje se odnosi na povredu odnosa povjerenja – Sudski nadzor – Granice

(Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 47.)

2.      Dužnosnici – Prava i obveze – Obveza lojalnog postupanja – Pojam – Opseg

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 12.; Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 11.)

3.      Dužnosnici – Privremeno osoblje – Otkaz ugovora na neodređeno vrijeme – Diskrecijska ovlast uprave – Obveza pokretanja stegovnog postupka – Nepostojanje

(Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 47. t. (c) i čl. 49. do 50.a)

1.      Prijevremeni otkaz ugovora člana privremenog osoblja može se zasnivati na ponašanju dotičnog člana osoblja koje predstavlja povredu odnosa povjerenja između njega i osobe ovlaštene za sklapanje ugovora o radu. Nadzor suda Unije nad zakonitošću odluke o otkazu ograničen je na provjeru nepostojanja očite pogreške ili zloporabe ovlasti.

(t. 43.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 12. prosinca 2000., Dejaiffe/OHIM, T‑223/99, t. 50. do 53.

Opći sud Europske unije: 7. studenoga 2011., Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, t. 83. i 84.

2.      Članak 12. Pravilnika o osoblju predstavlja jedan od posebnih izraza obveze lojalnog postupanja koja obvezuje dužnosnika ne samo na to da se suzdrži od postupaka protivnih dostojanstvu položaja i dužnom poštovanju prema instituciji i njezinim tijelima nego također na iskazivanje ponašanja koje je izvan svake sumnje kako bi odnos povjerenja između njega i institucije ostao očuvan.

Poštovanje koje je dužnosnik dužan iskazati prema svojem položaju nije ograničeno samo na određeni trenutak u kojem on izvršava ovaj ili onaj određeni zadatak, već postoji za njega u svim okolnostima.

(t. 47. i 48.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 19. svibnja 1999., Connolly/Komisija, T‑34/96 i T‑163/96, t. 130. i navedena sudska praksa

Službenički sud: 8. studenoga 2007., Andreasen/Komisija, F‑40/05, t. 233. i navedena sudska praksa; 11. rujna 2013., de Brito Sequeira Carvalho/Komisija, F‑126/11, t. 91.

3.      Čak i u slučaju eventualne povrede koja može opravdati otkaz iz stegovnih razloga članu privremenog osoblja, osoba ovlaštena za sklapanje ugovora o radu nije ničim obvezana pokretati stegovni postupak umjesto korištenja mogućnosti jednostranog otkaza ugovora iz članka 47. točke (c) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika. Odabir otkazivanja ugovora članu privremenog osoblja temeljem članka 47. točke (c) Uvjeta zaposlenja umjesto rješenja iz članaka 49. do 50.a navedenih uvjeta koji se odnose na stegovni postupak potpada pod široku diskrecijsku ovlast uprave.

(t. 54.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: Dejaiffe/OHIM, gore navedeno, t. 38.

Opći sud Europske unije: Longinidis/Cedefop, gore navedeno, t. 100. i navedena sudska praksa