Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2013. december 3.

F‑36/13. sz. ügy

CT

kontra

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Határozatlan időre szóló szerződés – Megszüntetés – A szolgálat méltóságának megsértése – A bizalmi viszony megtörése”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben CT többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 2012. július 24‑i, a felperes határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződésének megszüntetésére vonatkozó határozatát, továbbá rendelkezzen az őt ért kár megtérítéséről.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. CT maga viseli saját költségeit, valamint a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség részéről felmerült költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Határozatlan időre szóló szerződés megszüntetése – A bizalmi viszony megtörésén alapuló indokolás – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 47. cikk)

2.      Tisztviselők – Jogok és kötelezettségek – Együttműködési kötelezettség – Fogalom – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, 12. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 11. cikk)

3.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Határozatlan időre szóló szerződés megszüntetése – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Fegyelmi eljárás indítására vonatkozó kötelezettség – Hiány

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 47. cikk, c) pont, és 49–50a. cikk)

1.      Az ideiglenes alkalmazott határozott időre szóló szerződésének lejárat előtti megszüntetését megalapozhatja az érintett alkalmazott olyan magatartása, amely az alkalmazott és a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság közötti bizalmi viszony megtöréséhez vezet. Az uniós bíróságnak a megszüntető határozat jogszerűségére vonatkozó felülvizsgálata a nyilvánvaló hiba vagy a hatáskörrel való visszaélés hiányának vizsgálatára korlátozódik.

(lásd a 43. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑223/99. sz., Dejaiffe kontra OHIM ügyben 2000. december 12‑én hozott ítéletének 50–53. pontja;

az Európai Unió Törvényszéke T‑283/08. P. sz., Longinidis kontra Cedefop ügyben 2011. november 7‑én hozott ítéletének 83. és 84. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 12. cikke az együttműködési kötelezettség egyik sajátos kifejeződésének minősül, amely nemcsak azt írja elő a tisztviselőnek, hogy az tartózkodjon az olyan viselkedéstől, amely rossz fényt vet a beosztására, és csorbítja az intézménynek és annak hatóságainak tekintélyét, hanem azt is, hogy minden gyanún felül álló magatartást tanúsítson annak érdekében, hogy mindig megmaradjon az intézmény és ezen tisztviselő között fennálló bizalmi viszony.

A tisztviselő nemcsak abban a konkrét pillanatban köteles óvni a szolgálat méltóságát, amikor ellátja valamely speciális feladatát, hanem e kötelezettség folyamatosan terheli.

(lásd a 47. és 48. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑34/96. és T‑163/96. sz., Connolly kontra Bizottság egyesített ügyekben 1999. május 19‑én hozott ítéletének 130. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑40/05. sz., Andreasen kontra Bizottság ügyben 2007. november 8‑án hozott ítéletének 233. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; F‑126/11. sz., de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 11‑én hozott ítéletének 91. pontja.

3.      A munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságot még az ideiglenes alkalmazott fegyelmi ok miatti elbocsátásának megalapozására alkalmas hiba esetén sem kötelezi semmi arra, hogy az érintettel szemben fegyelmi eljárást indítson, ahelyett hogy a szerződésnek az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikkének c) pontjában előírt felmondásának lehetőségéhez folyamodna. Annak megválasztása, hogy az ideiglenes alkalmazott szerződését az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeknek a fegyelmi eljárásról szóló 49–50a. cikke helyett inkább az említett alkalmazási feltételek 47. cikkének c) pontja alapján szünteti meg, az adminisztráció széles mérlegelési jogkörébe tartozik.

(lásd az 54. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Dejaiffe kontra OHIM ügyben hozott ítéletének 38. pontja;

az Európai Unió Törvényszéke fent hivatkozott Longinidis kontra Cedefop ügyben hozott ítéletének 100. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.