Language of document :

Tužba podnesena 12. lipnja 2014. – The Goldman Sachs Group protiv Komisije

(Predmet T-419/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: W. Deselaers, J. Koponen i A. Mangiaracina, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi, u cijelosti ili djelomično, članke 1., 2., 3. i 4. Odluke Komisije C (2014) 2139 final od 2. travnja 2014. u predmetu AT.39610 – električni kablovi, u mjeri u kojoj se odnose na tužitelja; i/ili

smanji novčanu kaznu izrečenu tužitelju člankom 2. Odluke;

naloži Komisiji snošenje troškova tih postupaka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.    Prvi tužbeni razlog odnosi se na to da pobijana odluka krši članak 101. UFEU-a i članak 23. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u,1 time što holding GS Group drži zajedno i solidarno odgovornim za povrede koje je navodno počinilo društvo Prysmian.

2.    Drugi tužbeni razlog odnosi se na to da pobijana odluka krši članak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 i članak 296. UFEU-a jer ne dokazuje pravno dostatno da je GS Group stvarno izvršavao odlučujući utjecaj nad Prysmianom u mjerodavnom razdoblju.3.    Treći žalbeni razlog odnosi se na to da pobijana odluka krši članak 101. UFEU-a i članak 23. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 jer krši načelo osobne odgovornosti i presumpciju nevinosti.4.    Četvrti žalbeni razlog odnosi se na to da pobijana odluka krši članak 101. UFEU-a i članak 23. stavak 2. Uredbe Vijeća br. 1/2003 jer krši načelo pravne sigurnosti i individualnosti s obzirom na prekršitelja jer Komisija nije podijelila novčanu kaznu.5.    Peti tužbeni razlog odnosi se na to da je Komisija prekršila tužiteljevo pravo na obranu (povreda temeljnog procesnog pravila) jer Komisija nije pravodobno dopustila pristup temeljnim dokumentima.6.    Šesti tužbeni razlog odnosi se na to da je Opći sud priznao GS Group pogodnost svakog smanjenja novčane kazne koj

a je izrečena pobijanom odlukom, a koju je mogao priznati društvu Prysmian.