Language of document :

2014. június 12-én benyújtott kereset – The Goldman Sachs Group kontra Bizottság

(T-419/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: W. Deselaers, J. Koponen és A. Mangiaracina ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

egészben vagy részben semmisítse meg az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „elektromos vezetékekˮ-ügy) 2014. április 2-án hozott C(2014) 2139 bizottsági határozat 1., 2., 3. és 4. cikkét a felperest érintő részében; és/vagy

csökkentse a határozat 2. cikkében a felperessel szemben kiszabott bírságot;

kötelezze a Bizottságot ezen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az EUMSZ 101. cikket, valamint a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet1 23. cikkének (2) bekezdését, mivel megállapítja a GS Groupnak az állítólag a Prysmian által elkövetett jogsértésért való együttes és egyetemleges felelősségét.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az 1/2003/EK tanácsi rendelet 2. cikkét és az EUMSZ 296. cikket, mivel nem bizonyítja jogilag megkövetelt módon, hogy a GS Group a releváns időszakban ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt a Prysmianra.A harmadik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az EUMSZ 101. cikket és az 1/2003/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdését, mivel sérti a személyes felelősség elvét és az ártatlanság vélelmének elvét.A negyedik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az EUMSZ 101. cikket és az 1/2003 tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdését, mivel sérti a jogbiztonság elvét, és azon elvet, miszerint a büntetést konkrétan az elkövetővel szemben kell kiszabni, mivel a Bizottság n

em rendelte az elkövetőhöz a bírságot.Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a felperes védelemhez való jogát (lényeges eljárási szabály megsértése), mivel nem biztosított megfelelő időben betekintést lény

eges dokumentumokba.A hatodik jogalap szerint a Törvényszéknek biztosítania kell a GS Group számára a megtámadott határozatban kiszabott bírság minden olyan csökkentésében való részesülést, amelyet adott esetben a Prysmiannak nyújt.