Language of document :

Acțiune introdusă la 12 iunie 2014 - The Goldman Sachs Group/Comisia

(Cauza T-419/14)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Statele Unite ale Americii) (reprezentanți: W. Deselaers, J. Koponen și A. Mangiaracina, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în tot sau în parte, a articolelor 1, 2 3 și 4 din Decizia C(2014) 2139 final a Comisiei din 2 aprilie 2014 în cazul AT.39610 – Cabluri electrice, în măsura în care acestea privesc pe reclamantă și/sau

reducerea amenzii aplicate reclamantei la articolul 2 din decizie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a articolului 101 TFUE și a articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1 , întrucât prin aceasta se stabilește răspunderea în solidar a GS Group pentru pretinsa încălcare săvârșită de Prysmian.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului și a articolului 296 TFUE, întrucât în aceasta nu se demonstrează corespunzător cerințelor legale că în perioada relevantă GS Group a exercitat efectiv o influență decisivă asupra Prysmian.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a articolului 101 TFUE și a articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, întrucât aceasta încalcă principiul răspunderii personale și prezumția de nevinovăție.Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a articolului 101 TFUE și a articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului, întrucât aceasta încalcă principiul securității juridice și principiul potrivit căruia sancțiunea trebuie să fie specifică autorului încălcării, în măsura în care Comisia nu a efectuat o repartizare a amenzii. Al cincilea motiv este întemeiat pe încălcarea de către Comisie a dreptului reclamantei la apărare (încălcarea unei norme fundamentale de procedură), întrucât Comisia nu a acordat accesul la documente esențiale în timp util.Al șaselea motiv este întemeiat pe cererea GS Group adresată Tribunalului de a beneficia de orice reducere a amenzii impuse prin decizia atacată, care ar fi acordată în f

avoarea Prysmian.