Language of document :

Tožba, vložena 12. junija 2014 – The Goldman Sachs Group proti Komisiji

(Zadeva T-419/14)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Združene države Amerike) (zastopniki: W. Deselaers, J. Koponen in A. Mangiaracina, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

člene 1, 2, 3 in 4 Sklepa Komisije C(2014) 2139 final z dne 2. aprila 2014 v zadevi AT.39610 – Električni kabli razglasi za delno ali v celoti nične v delu, v katerem se nanašajo na tožečo stranko; in/ali

zmanjša globo, naloženo tožeči stranki s členom 2 Sklepa;

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest razlogov.

Prvi tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom sta kršena člen 101 PDEU in člen 23(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe1 , s tem ko je družbi GS Group pripisana solidarna odgovornost za kršitev, ki naj bi jo storila družba Prysmian.

Drugi tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom sta kršena člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 in člen 296 PDEU, s tem ko v njem ni pravno zadostno dokazano, da je družba GS Group v zadevnem obdobju dejansko odločilno vplivala na družbo Prysmian.Tretji tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom sta kršena člen 101 PDEU in člen 23(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, s tem ko sta z njim kršena načelo osebne odgovornosti in domneva nedolžnosti.Četrti tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom sta kršena člen 101 PDEU in člen 23(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, saj sta z njim kršeni načeli pravne varnosti in individualizacije kazni, s tem ko Komisija globe ni razporedila.Peti tožbeni razlog: Komisija je kršila pravico tožeče stranke do obrambe (bistvena kršitev postopka), s tem ko ji ni pravočasno omogočila dostopa do bistvenih dokumentov.Šesti tožbeni razlog: Splošno sodišče naj družbi GS Group prizna pravico do katerega koli zmanjšanja globe, naložene z izpodbijanim sklepom, ki bi se priznala družbi Prysmian.