Language of document :

Tužba podnesena 10. lipnja 2014. – Coca-Cola protiv OHIM-a (oblik boce)

(Predmet T-411/14)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: The Coca-Cola Company (Atlanta, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: D. Stone i A. Dykes, Solicitors, i S. Malynicz, Barrister)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 27. ožujka 2014. u predmetu R 540/2013-2;

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: trodimenzionalni znak koji prikazuje oblik boce za proizvode iz razreda 6., 21. i 32. – prijava žiga Zajednice br. 10 532 687Odluka ispitivača: žig nije podoban za registraciju u odnosu na dio proizvoda za koje je podnesena prijavaOdluka žalbenog vijeća: žalba je odbijenaTužbeni razlozi: povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o žigu Zajednice.