Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 10. jūnijā – Coca-Cola/ITSB (Pudeles forma)

(lieta T-411/14)

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – DStone un ADykes, Solicitors, un SMalynicz, Barrister)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2014. gada 27. marta lēmumu lietā R 540/2013-2;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: trīsdimensiju preču zīme, kas attēlo pudeles formu, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6., 21. un 32. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 10 532 687Pārbaudītāja lēmums: atzīt, ka preču zīmes reģistrācija attiecībā uz daļu no reģistrācijai pieteiktajām precēm nav pieļaujamaApelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidītIzvirzītie pamati: Regulas par Kopienas preču zīmi 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums