Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juli 2014 – Klar og Fernandez Fernandez mod Europa-Kommissionen

(Sag F-114/13) 1

(Personalesag – Kommissionens personaleudvalg – centrale udvalg – udpegning af medlemmer af den lokale afdeling i Luxembourg til det centrale personaleudvalg – den lokale afdelings tilbagekaldelse af et af dets faste medlemmer af det centrale udvalg – ansættelsesmyndighedens afvisning af at anerkende lovligheden af afgørelsen om tilbagekaldelse – søgsmålsinteresse – manglende overholdelse af den administrative procedure – klagen for sent indgivet – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Robert Klar (Grevenmacher, Luxembourg) og Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxembourg) (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afvisning af at anerkende lovligheden den afgørelse, som det lokale personaleudvalg i Luxembourg traf om at tilbagekalde det mandat, som en befuldmægtiget var tildelt med henblik på at repræsentere udvalget ved Kommissionens Centrale Personaleudvalg.

Konklusion

Sagen afvises.

Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 52 af 22.2.2014, s. 53.