Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júla 2014 – Klar a Fernandez Fernandez/Komisia

(vec F-114/13)1

(Verejná služba – Výbor zamestnancov Komisie – Ústredný výbor – Vymenovanie členov miestnej sekcie v Luxemburgu do ústredného výboru zamestnancov – Odvolanie z funkcie jedného z riadnych členov ústredného výboru miestnou sekciou – Zamietnutie menovacieho orgánu uznať zákonnosť rozhodnutia o odvolaní z funkcie – Záujem na konaní – Nedodržanie konania pred podaním žaloby – Zmeškanie lehoty na podanie sťažnosti – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Robert Klar (Grevenmacher, Luxembursko) a Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxembursko) (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o neuznaní zákonnosti rozhodnutia miestneho výboru zamestnancov v Luxemburgu, ktorým sa odvoláva mandát splnomocnenca na zastupovanie zamestnancov v ústrednom výbore zamestnancov KomisieVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    R. Klar a F. Fernandez Fernandez znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.