Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.7.2014 – Morgan v. SMHV

(Asia F-26/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Arviointikertomus – Arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Rhys Morgan (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: aluksi G. Gaedo, sitten M. Paolacci)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajaa ajalta 1.10.2010–30.9.2011 koskevan arviointikertomuksen kumoamisesta ja vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Rhys Morgan vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 56.