Language of document :

A Landgericht Krefeld (Németország) által 2014. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jaouad El Majdoub kontra CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(C-322/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Krefeld

Az alapeljárás felei

Felperes: Jaouad El Majdoub

Alperes: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Eleget tesz-e az úgynevezett „click wrapping” az elektronikus úton történő közlésre vonatkozó, a 44/2001 rendelet1 23. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeknek?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.)