Language of document : ECLI:EU:C:2013:409

Věc C‑653/11

Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

v.

Paul Newey

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]

„Řízení o předběžné otázce – Šestá směrnice o DPH – Článek 2 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 – Pojem ,poskytování služeb‘ – Poskytování propagačních služeb a služeb zprostředkování úvěrů – Osvobození od daně – Hospodářská a obchodní realita plnění – Zneužívající praktiky – Plnění mající pouze za cíl získat daňové zvýhodnění“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. června 2013

Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Poskytování služeb – Identifikace poskytovatele a příjemce – Možnost odchýlit se od smluvních ujednání v případě čistě umělé konstrukce vytvořené pouze s cílem dosáhnout daňového zvýhodnění – Posouzení vnitrostátním soudem

(Směrnice Rady 77/388, čl. 2 odst. 1 a čl. 6 odst. 1)

Smluvní ujednání, i když představují prvek, který je třeba zohlednit, nejsou rozhodující pro účely identifikace poskytovatele a příjemce plnění, kterým je „poskytování služeb“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice 77/388 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu. Lze se od nich odchýlit zejména tehdy, pokud se ukáže, že neodrážejí hospodářskou a obchodní realitu, nýbrž jsou čistě umělou a hospodářské reality zbavenou konstrukcí vytvořenou pouze s cílem dosáhnout daňového zvýhodnění, posouzení čehož je věcí vnitrostátního soudu.

(viz bod 52 a výrok)