Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Věc C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

v.

Kreis Düren

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Veřejné zakázky – Směrnice 2004/18/ES – Pojem ‚veřejné zakázky‘ – Článek 1 odst. 2 písm. a) – Smlouva uzavřená mezi dvěma územními celky – Přenesení povinnosti úklidu určitých prostor subjektem, jenž tyto prostory vlastní, na jiný subjekt za finanční náhradu“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. června 2013

1.        Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby – Směrnice 2004/18 – Veřejná zakázka – Pojem – Úplatná smlouva – Zahrnutí – Podmínky

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18, čl. 1 odst. 2, příloha II A)

2.        Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby – Směrnice 2004/18 – Veřejné zakázky na služby – Pojem – Smlouva uzavřená mezi dvěma veřejnoprávními subjekty, kterou jeden veřejnoprávní subjekt svěřuje druhému veřejnoprávnímu subjektu úkol provádět úklid svých určitých kancelářských, správních a školních budov za finanční náhradu, přičemž druhý subjekt je oprávněn využít k plnění tohoto úkolu třetích osob – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18, čl. 1 odst. 2 písm. d)]

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 28–31)

2.        Smlouva, jejímž prostřednictvím veřejnoprávní subjekt – ač není zavedena spolupráce mezi veřejnoprávními subjekty – smluvními stranami za účelem plnění společného úkolu v rámci veřejných služeb – svěřuje jinému veřejnoprávnímu subjektu úkol provádět úklid určitých kancelářských, správních a školních budov za finanční náhradu, jež má odpovídat nákladům vzniklým plněním uvedeného úkolu, a vyhrazuje si pravomoc kontrolovat řádné provádění tohoto úkolu, přičemž druhý subjekt je oprávněn využít k plnění tohoto úkolu třetích osob případně disponujících kapacitou k vyvíjení aktivity na trhu za účelem plnění tohoto úkolu, představuje veřejnou zakázku na služby ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 2004/18 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

(viz bod 41 a výrok)