Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

C‑386/11. sz. ügy

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

kontra

Kreis Düren

(az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Közbeszerzési szerződések – 2004/18/EK irányelv – A »közbeszerzési szerződés« fogalma – Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja – Két területi vagy települési önkormányzat között létrejött megállapodás – A valamely jogalany tulajdonában álló egyes helyiségek takarítási feladatainak egy másik jogalanyra történő átruházása a költségek megfizetése mellett”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2013. június 13.

1.        Jogszabályok közelítése – Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 2004/18 irányelv – Közbeszerzési szerződés – Fogalom – Visszterhes szerződés – Bennfoglaltság – Feltételek

(2004/18 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk, (2) bekezdés, és II.A. melléklet)

2.        Jogszabályok közelítése – Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 2004/18 irányelv – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Fogalom – Két közjogi jogalany között kötött szerződés, amelyben az egyik jogalany a másik jogalanyra ruházza egyes épületei takarításának feladatát költségtérítés megfizetése mellett, és engedélyezi, hogy a második jogalany az említett feladat teljesítésével harmadik személyeket bízzon meg – Bennfoglaltság

[2004/18 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk, (2) bekezdés, d) pont]

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 28–31. pont)

2.        Az olyan megállapodást, amellyel – anélkül, hogy az a szerződő felek között közszolgáltatási feladat végrehajtásának biztosítása céljából együttműködést hozna létre – valamely közjogi jogalany egy másik közjogi jogalanyra ruházza iroda‑, hivatali és iskolaépületei takarításának feladatát az említett feladat teljesítése során felmerült költségeknek megfelelő költségtérítés megfizetése mellett, és fenntartva az említett feladat megfelelő teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó jogkörét úgy, hogy a második jogalany e feladat teljesítésével olyan harmadik személyeket bízhat meg, amelyek adott esetben e feladat ellátásának piacán jelen lehetnek, az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18 irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésnek kell tekinteni.

(vö. 41. pont és a rendelkező rész)