Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Byla C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

prieš

Kreis Düren

(Oberlandesgericht Düsseldorf prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Sąvoka „viešojo pirkimo sutartis“ – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Dviejų vietos valdžios institucijų sudaryta sutartis – Vieno subjekto kitam subjektui už piniginę kompensaciją perduoti tam tikrų patalpų valymo darbai“

Santrauka – 2013 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18 – Viešojo pirkimo sutartis – Sąvoka – Atlygintinė sutartis – Įtraukimas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 1 straipsnio 2 dalis ir II A priedas)

2.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18 – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Sąvoka – Dviejų viešųjų subjektų sudaryta sutartis, kurioje numatyta, kad vieno subjektas kitam subjektui už piniginę kompensaciją perduoda tam tikrų patalpų valymo darbus ir leidžia antrajam subjektui pasitekti trečiuosius asmenis vykdant šią užduotį – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 1 straipsnio 2 dalies d punktas)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 28–31 punktus)

2.        Sutartis, kuria, nenustatant bendradarbiavimo tarp susitariančių viešųjų subjektų dėl bendros užduoties, susijusios su viešąja paslauga, vykdymo, vienas viešasis subjektas patiki kitam viešajam subjektui užduotį valyti tam tikrus pastatus, naudojamus kaip biurai, administracinės patalpos ir mokymo įstaigos, ir kartu pasilieka teisę kontroliuoti šios užduoties tinkamą vykdymą, moka piniginę kompensaciją, atitinkančią vykdant šią užduotį susidarančias išlaidas, be to, leidžia antrajam subjektui pasitekti trečiuosius asmenis, galinčius veikti rinkoje vykdant šią užduotį, yra viešoji paslaugų pirkimo sutartis, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 2 dalies d punktą.

(žr. 41 punktą ir rezoliucinę dalį)