Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Zaak C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

tegen

Kreis Düren

(verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf om een prejudiciële beslissing)

„Overheidsopdrachten – Richtlijn 2004/18/EG – Begrip ,overheidsopdracht’ – Artikel 1, lid 2, sub a – Overeenkomst tussen twee territoriale lichamen – Overdracht door lichaam van taak van reiniging van bepaalde van zijn ruimten aan ander lichaam tegen financiële vergoeding”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 juni 2013

1.        Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten – Richtlijn 2004/18 – Overheidsopdracht – Begrip – Overeenkomst onder bezwarende titel – Daaronder begrepen – Voorwaarden

(Richtlijn 2004/18 van het Europees Parlement en de Raad, art. 1, lid 2, en bijlage II A)

2.        Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten – Richtlijn 2004/18 – Overheidsopdrachten voor diensten – Begrip – Overeenkomst tussen twee openbare lichamen waarin wordt bepaald dat een van die lichamen taak van reiniging van bepaalde van zijn ruimten aan ander lichaam overdraagt tegen financiële vergoeding en dat laatstgenoemd lichaam beroep mag doen op derden voor uitvoering van deze taak – Daaronder begrepen

(Richtlijn 2004/18 van het Europees Parlement en de Raad, art. 1, lid 2, sub d)

1.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 28‑31)

2.        Een overeenkomst waarmee, zonder een samenwerking tussen de contracterende openbare lichamen tot stand te brengen om een gezamenlijke taak van algemeen belang uit te voeren, een openbaar lichaam aan een ander openbaar lichaam de taak toevertrouwt om, tegen een financiële vergoeding die wordt geacht overeen te stemmen met de kosten die de uitvoering van deze taak veroorzaakt, bepaalde bureau-, bestuurs- en schoolgebouwen te reinigen, waarbij het eerste lichaam zich het recht voorbehoudt om de goede uitvoering van deze taak te controleren, en het tweede lichaam een beroep mag doen op derden die voor de uitvoering van deze taak eventueel op de markt zouden kunnen optreden, is een overheidsopdracht voor diensten in de zin van artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 2004/18 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

(cf. punt 41 en dictum)