Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Zadeva C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

proti

Kreis Düren

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Pojem ‚javno naročilo‘ – Člen 1(2)(a) – Pogodba, sklenjena med dvema lokalnima oblastema – Prenos bremena čiščenja nekaterih prostorov subjekta na drug subjekt za finančno nadomestilo“

Povzetek – Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. junija 2013

1.        Približevanje zakonodaj – Postopki za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2004/18 – Javno naročilo – Pojem – Odplačna pogodba – Vključitev – Pogoji

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18, člen 1(2) in Priloga II A)

2.        Približevanje zakonodaj – Postopki za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2004/18 – Javna naročila storitev – Pojem – Pogodba, ki je sklenjena med dvema javnima subjektoma in s katero en od teh subjektov na drugega prenese nalogo čiščenja nekaterih njegovih poslopij za finančno nadomestilo, pri tem pa temu drugemu subjektu dovoli, da izpolnjevanje navedene naloge zaupa tretji osebi – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18, člen 1(2)(d))

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 28 do 31.)

2.        Pogodba, s katero javni subjekt – ne da bi se za izvajanje skupne naloge javne službe vzpostavilo sodelovanje med javnima subjektoma, ki sta v pogodbenem razmerju – zaupa drugemu javnemu subjektu nalogo čiščenja nekaterih poslopij v poslovnih, upravnih in šolskih stavbah za finančno nadomestilo, ki naj bi ustrezalo stroškom, povzročenim z izvajanjem te naloge, obenem pa si pridrži pooblastilo za nadzor nad pravilnim izvajanjem te naloge, pri čemer lahko ta drugi subjekt izpolnjevanje navedene naloge zaupa tretjim osebam, ki lahko konkurirajo na trgu, je javno naročilo storitev v smislu člena 1(2)(d) Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

(Glej točko 41 in izrek.)