Language of document :

Tužba podnesena 15. svibnja 2014. – Klyuyev protiv Vijeća

(Predmet T-340/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Andriy Klyuyev (Donetsk,Ukrajina) (zastupnik: R. Gherson, Solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi, u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja:

Odluku Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini; i

Uredbu Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini.

Vijeću naloži plaćanje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

Prvim tužbenim razlogom tvrdi se da članak 29. UEU-a nije ispravna pravna osnova za osporavanu odluku jer se u pritužbi na tužitelja njega nije identificiralo kao pojedinca koji je podrivao vladavinu prava ili ljudska prava u Ukrajini u smislu članaka 21. stavka 2. i 23. UEU-u. Tužitelj tvrdi da se, s obzirom na to da je osporavana odluka nevaljana, Vijeće nije moglo temeljiti na članku 215. stavku 2. UFEU-a za donošenje osporavane uredbe. U vrijeme kad su određene mjere ograničavanja, prema navodima tužitelja, protiv njega nije bilo ni optužbe niti zahtjeva zbog toga što njegove aktivnosti podrivaju vladavinu prava ili povrjeđuju ljudska prava u Ukrajini.

Drugim tužbenim razlogom tvrdi se da je Vijeće povrijedilo tužiteljeva prava obrane i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu s obzirom na to da je osnova na temelju koje je tužitelj uvršten na popis javno proglašenje krivnje prije bilo kakvog sudskog utvrđenja o tome i s obzirom na to da tužitelju nisu pružene konkretne informacije u vezi s razlozima navedenim u osporavanim mjerama za njegovo uvrštenje na popis subjekata i tijela podložnih mjerama ograničavanja unatoč njegovom zahtjevu Vijeću za informacijama.

Trećim tužbenim razlogom tvrdi se da Vijeće tužitelju nije pružilo dostatno obrazložilo njegovo uvrštenje na popis. Tužitelj tvrdi da nisu pruženi nikakvi detalji s obzirom na prirodu ponašanja tužitelja koje je dovelo do njegovog uvrštenja na popis. Tužitelj nadalje navodi da nisu pruženi nikakvi detalji u pogledu subjekta odgovornog za kazneni postupak koji se navodno vodi protiv tužitelja, niti u pogledu datuma na koji je taj postupak protiv tužitelja pokrenut.Četvrtim tužbenim razlogom tvrdi se da je Vijeće na neopravdan i nerazmjeran način povrijedilo tužiteljeva temeljna prava na vlasništvo i ugled s obzirom na to da mjere ograničavanja nisu bile dopuštene zakonom i nametnute su bez odgovarajućih jamstava koja bi tužitelju omogućila da svoj slučaj učinkovito obrazloži Vijeću.Petim tužbenim razlogom tvrdi se da se Vijeće oslanjalo na materijalno netočne činjenice i počinilo očitu pogrešku u ocjeni. Tužitelj tvrdi da se prema informacijama koje su mu dostupne protiv njega ne vodi nikakav kazneni postupak ili istraga u vezi s pronevjerom ukrajinskih državnih sredstava ili njihovim nezakonitim prijenosom izvan Ukrajine.Šestim tužbenim razlogom tvrdi se da Vijeće nije osiguralo relevantnost i valjanost dokaza na kojima

se temelji uvrštenje tužitelja na popis s obzirom na to da nije ispitalo to ima li trenutni vršitelj dužnosti glavnog tužitelja Ukrajine ovlast na temelju Ustava Ukrajine pokrenuti istragu protiv tužitelja i nije uzelo u obzir da je istraga protiv tužitelja u Austriji zatvorena zbog nedostatka dokaza u potporu navodima pro

tiv tužitelja glede pronevjere državnih sredstava.