Language of document :

2014 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev / Taryba

(Byla T-340/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Andriy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas solisitoriaus R. Gherson

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

kiek tai susiję su ieškovu, panaikinti:

2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir

2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi šešiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad ESS 29 straipsnis nebuvo tinkamas ginčijamo sprendimo teisinis pagrindas, nes ieškovui pareikštame kaltinime jis nebuvo nurodytas kaip asmuo, kenkęs teisinei valstybei ar žmogaus teisėms Ukrainoje, kaip tai suprantama pagal ESS 21 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnį. Kadangi ginčijamas sprendimas negaliojo, Taryba, ieškovo manymu, negalėjo priimti ginčijamo reglamento remdamasi SESV 215 straipsnio 2 dalimi. Nustatant ribojamąsias priemones ieškovui, jo teigimu, jokiame teisme nebuvo pareikšti kaltinimai ar ieškiniai dėl to, kad jo veikla gali pakenkti teisinei valstybei arba pažeidė kokias nors žmogaus teises Ukrainoje.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba pažeidė ieškovo teises į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą, nes pagrindas, kuriuo vadovaujantis ieškovas įtrauktas į sąrašą, prilygsta viešam pripažinimui kaltu dar prieš teismui pradedant nagrinėti šį klausimą ir ieškovui nebuvo suteikta jokios išsamesnės informacijos apie ginčijamuose aktuose nurodytas jo įtraukimo į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą priežastis, nors jis Tarybos tokios informacijos prašė.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba nenurodė ieškovui pakankamai jo įtraukimo į sąrašą motyvų. Ieškovas kaltina tuo, kad nebuvo nurodyta išsamesnių duomenų apie jo elgesio pobūdį, kuris lėmė įtraukimą į sąrašą. Be to, ieškovas kaltina tuo, kad nebuvo nurodyta išsamesnių duomenų nei apie įstaigą, atsakingą už baudžiamąją bylą, kuri tariamai iškelta ieškovui, nei apie jos iškėlimo datą.Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba nepagrįstai ir neproporcingai pažeidė ieškovo pagrindines teises į nuosavybę ir gerą vardą, nes ribojamosios priemonės nustatytos ne įstatymu ir netaikant tinkamų apsaugos priemonių, kurios leistų ieškovui veiksmingai kreiptis į Tarybą.Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba rėmėsi materialiniu požiūriu netiksliais faktais ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Ieškovas teigia, kad jo turimomis žiniomis, jam neiškelta jokia baudžiamoji byla ir nevykdomas joks tyrimas dėl Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimo ar neteisėto jų pervedimo už Ukrainos ribų.Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba neužtikrino įrodymų, kuriais grindžiamas ieškovo įtraukimas į

sąrašą, reikšmingumo ir galiojimo, nes ji neišsiaiškino, ar šiuo metu pareigas einantis Ukrainos generalinis prokuroras pagal Ukrainos Konstituciją buvo įgaliotas prieš ieškovą pradėti bet kokį tyrimą, ir neatsižvelgė į tai, kad ieškovo atžvilgiu Austrijoje pradėtas tyrimas buvo užbaigtas dėl to, kad

nesurinkta pakankamai įrodymų, galinčių patvirtinti jam pareikštus kaltinimus dėl valstybės lėšų pasisavinimo.