Language of document :

Presuda Općeg suda od 16. srpnja 2014. – Grčka protiv Komisije

(Predmet T-52/12)1

(„Državne potpore – Potpore u obliku kompenzacija koje je Grčki zavod za poljoprivredno osiguranje (ELGA) isplatio tijekom 2008. i 2009. – Odluka kojom se potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem i kojom se nalaže njihov povrat – Pojam državne potpore – Članak 107. stavak 3. točke (b) i (c) UFEU-a – Smjernice o državnim potporama u sektoru poljoprivrede“)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Helenska Republika (zastupnici: prvotno I. Chalkias i S. Papaïoannou, zatim I. Chalkias i A. Vasilopoulou, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: prvotno D. Triantafyllou i S. Thomas, zatim D. Triantafyllou i R. Sauer, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije 2012/157/EU od 7. prosinca 2011. o potporama u obliku kompenzacija koje je Grčki zavod za poljoprivredno osiguranje (ELGA) isplatio tijekom 2008. i 2009. (SL 2012, L 78, str. 21.). IzrekaTužba se odbija.Helenskoj Republici nalaže se snošenje troškova, uključujući troškove u vezi s postupkom privremene pravne zaštite.