Language of document :

A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Görögország kontra Bizottság

(T-52/12. sz. ügy)1

(„Állami támogatások – A görög mezőgazdasági biztosító szervezet [ELGA] által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatások – A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja – Az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás”)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: kezdetben I. Chalkias és S. Papaïoannou, később I. Chalkias és A. Vasilopoulou meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben D. Triantafyllou és S. Thomas, később D. Triantafyllou éa R. Sauer meghatalmazottak)TárgyA görög mezőgazdasági biztosító szervezet (ELGA) által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatásokról szóló, 2011. december 7-i 2012/157/EU bizottsági határozat (HL 2012., L 78., 21. o.) megsemmisítése iránti kérelemRendelkező részA Törvényszék a keresetet elutasítja.A Törvényszék a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárással összefüggésben felmerült költségeket is.