Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 12 d.

Byla F‑68/12

Giorgio Lebedef

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimo ataskaita – 2010 m. tarnybinės veiklos vertinimo procedūra – Prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą – Prašymas panaikinti skirtus paaukštinimo balus“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Lebedef prašo panaikinti vertinimo ataskaitą laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ypač pareigų vykdymo lygį ir pagal jį paskirtus paaukštinimo balus.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. G. Lebedef padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Vertintojų diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Drausminės priemonės – Sankcija – Perkėlimas į žemesnį lygį – Sąvoka – Paaukštinimo balų, gautų atlikus vertinimus vieną po kito, sumažinimas – Įskaitymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43, 86 straipsniai ir IX priedo 9 straipsnis)

1.      Vertintojai turi labai didelę diskreciją, kai sprendžia dėl asmenų, kuriuos jie turi įvertinti, darbo. Todėl teismo vykdoma teisminė vertinimo ataskaitų turinio priežiūra apribojama patikrinimu, ar buvo laikytasi procedūros taisyklių, ar tiksliai nustatytos faktinės aplinkybės, ar nebuvo padaryta akivaizdžios vertinimo klaidos arba piktnaudžiauta įgaliojimais. Taigi Tarnautojų teismas negali tikrinti administracijos atlikto pareigūno profesinių gebėjimų vertinimo pagrįstumo, jeigu jame yra kompleksinių kokybinių vertinimų, kurių dėl jų pobūdžio negalima objektyviai patikrinti.

(žr. 53 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Kimman prieš Komisiją, F‑74/10, 89 punktas.

2.      Paaukštinimo balų, kuriuos pareigūnas gavo vieną po kito atlikus vertinimus, sumažinimas, dėl kurio priimtas sprendimas perkelti į žemesnį lygį, yra šio sprendimo pasekmė, o ne papildoma sankcija. Iš tiesų paaukštinimo balų, kiek jų buvo prieš priimant sprendimą perkelti į žemesnį lygį, išlaikymas leistų nagrinėjamam pareigūnui pasinaudoti didesnėmis negu jo kolegų galimybėmis būti greičiau paaukštintam priskiriant prie kito lygio, o tai prieštarautų vienodo vertinimo principui, pagal kurį visi pareigūnai, paaukštinti priskiriant prie to paties lygio, už vienodus nuopelnus turi turėti tokias pačias paaukštinimo galimybes. Dėl tų pačių priežasčių pareigūnas negali reikalauti, kad būtų išlaikytas jo darbo stažas. Priešingu atveju bent iš dalies būtų panaikinta sankcija perkelti į žemesnį lygį.

(žr. 63 punktą)