Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

12 decembrie 2013

Cauza F‑68/12

Giorgio Lebedef

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Raport de evaluare – Exerciţiul de evaluare pentru anul 2010 – Cerere de anulare a raportului de evaluare – Cerere de anulare a numărului de puncte de promovare atribuite”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a, prin care domnul Lebedef solicită anularea raportului de evaluare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010 și, mai specific, a nivelului de performanță, precum și a numărului de puncte de promovare atribuite ulterior

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Lebedef suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Putere de apreciere a evaluatorilor – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari – Regim disciplinar – Sancțiune – Retrogradare – Noţiune – Reducere a numărului de puncte de promovare obținute în cadrul unor exerciții de evaluare și de notare succesive – Includere

(Statutul funcționarilor, art. 43 și 86, și anexa IX, art. 9)

1.      Evaluatorilor le este recunoscută o importantă putere de apreciere în privința modului în care judecă munca funcționarilor pe care sunt însărcinați să îi evalueze. Prin urmare, controlul jurisdicțional exercitat de instanță asupra conținutului rapoartelor de evaluare se limitează la controlul regularității procedurii, al exactității materiale a faptelor, precum și al absenței unor erori vădite de apreciere sau a abuzului de putere. Astfel, nu este de competența Tribunalului Funcției Publice să verifice temeinicia aprecierii administrației în privința aptitudinilor profesionale ale unui funcționar, în situația în care cuprinde judecăți complexe de valoare care, prin însăși natura lor, nu pot face obiectul unei verificări obiective.

(a se vedea punctul 53)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 29 septembrie 2011, Kimman/Comisia, F‑74/10, punctul 89

2.      Reducerea numărului de puncte de promovare obținute în cadrul unor exerciții de evaluare și de notare succesive de un funcționar care a făcut obiectul unei decizii de retrogradare constituie consecința acestei decizii, iar nu o sancțiune suplimentară. Astfel, menținerea numărului de puncte de promovare avut înaintea deciziei de retrogradare ar avea drept efect să permită funcționarului în cauză să beneficieze de o șansă mai importantă decât colegii săi să fie promovat rapid la gradul următor, ceea ce ar fi contrar principiului egalității de tratament, care implică faptul că toți funcționarii promovați la un anumit grad trebuie, dacă au merite egale, să beneficieze de aceleași șanse de promovare. Pentru aceleași motive, funcționarul nu poate pretinde păstrarea vechimii pe care o avea. O concluzie contrară ar duce, cel puțin în parte, la anularea efectelor sancțiunii retrogradării.

(a se vedea punctul 63)