Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2014. uputio Vilniaus miesto apylinkės teismo (Litva) – ERGO Insurance SE, koji djeluje preko svoje litvanske podružnice ERGO Insurance SE protiv If P&C Insurance AS, koji djeluje preko svoje podružnice If P&C Insurance AS

(Predmet C-359/14)

Jezik postupka: litvanski

Sud koji je uputio zahtjev

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ERGO Insurance SE, koji djeluje preko svoje litvanske podružnice ERGO Insurance SE

Tuženik: If P&C Insurance AS, koji djeluje preko svoje podružnice If P&C Insurance AS

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 4. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I)1 , kojim je propisano da „kad je mjerodavno pravo nemoguće utvrditi na temelju stavaka 1. i 2., ugovor podliježe pravu države s kojom je u najužoj vezi“, tumačiti u smislu da je, u okolnostima kao što su one u predmetnom slučaju, potrebno primijeniti njemačko pravo?

2.    Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, treba li načelo sadržano u članku 4. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”)2 tumačiti u smislu da se, u okolnostima kao što su one u predmetnom slučaju, pravo koje je potrebno primijeniti u sporu između osiguravatelja traktora i osiguravatelja prikolice mora odrediti u skladu s pravom države mjesta u kojoj je nastala šteta koja je posljedica prometne nesreće?

____________

1 SL L 177, str. 6.

2 SL L 199, str. 40.