Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vilniaus miesto apylinkės teismo (Lituania) la 23 iulie 2014 – ERGO Insurance SE, prin sucursala sa lituaniană ERGO Insurance SE Lietuvos filiala/If P&C Insurance AS, prin sucursala sa lituaniană If P&C Insurance AS filiala

(Cauza C-359/14)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ERGO Insurance SE, prin sucursala sa lituaniană ERGO Insurance SE Lietuvos filialą

Pârâtă: If P&C Insurance AS, prin sucursala sa lituaniană If P&C Insurance AS filialą

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)1 , care prevede că „în cazul în care legea aplicabilă nu poate fi determinată în temeiul alineatelor (1) sau (2), contractul este reglementat de legea țării cu care are cele mai strânse legături” trebuie să fie interpretat în sensul că în circumstanțe precum cele din prezenta cauză trebuie să se aplice legea germană?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, principiul prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale („Roma II”)2 trebuie să fie interpretat în sensul că, în circumstanțe precum cele din prezenta cauză, legea aplicabilă litigiului dintre asigurătorul vehiculului de tractare și asigurătorul remorcii trebuie să fie determinată în conformitate cu legea țării locului în care s-a produs prejudiciul rezultat din accidentul rutier?

____________

1 JO L 177, p. 6.

2 JO L 199, p. 40.