Language of document :

Kanne 28.5.2014 – Best-Lock (Europe) v. SMHV – Lego Juris (leluhahmon muoto)

(Asia T-396/14)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja J. Becker)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Lego Juris A/S (Billund, Tanska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 26.3.2014 asiassa R 1696/2013-4 tekemän päätöksen ja julistamaan yhteisön tavaramerkin nro 50 450 luokan 28 osalta mitättömäksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: leluhahmon muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki luokkiin 9, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkki nro 50 450

Yhteisön tavaramerkin haltija: Lego Juris A/S

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: ehdottomat mitättömyysperusteet

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömyyshakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan kanssa, rikkominen.