Language of document :

Tužba podnesena 28. svibnja 2014. – Best-Lock (Europe) protiv OHIM-a – Lego Juris (Oblik figurice-igračke)

(Predmet T-396/14)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: J. Becker, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Lego Juris A/S (Billund, Danska)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 26. ožujka 2014. u predmetu R 1696/2013-4 i proglasi ništavim žig Zajednice br. 50 450 u odnosu na razred 28;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: Trodimenzionalni žig u obliku figurice-igračke za proizvode iz razreda 9, 25 i 28 – žig Zajednice br. 50 450Nositelj žiga Zajednice: Lego Juris A/SStranka koja zahtijeva proglašavanje žiga Zajednice ništavim: tužitelj Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: Apsolutni razlozi ništavostiOdluka Odjela za poništaje: odbacivanje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe Tužbeni razlozi: povreda članka 52. u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkama (i) i (ii) Uredbe br. 207/2009