Language of document :

Beroep ingesteld op 28 mei 2014 – Best-Lock (Europe)/BHIM – Lego Juris (vorm van een speelgoedfiguur)

(Zaak T-396/14)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: advocaat J. Becker)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij voor de kamer van beroep: Lego Juris A/S (Billund, Denemarken)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 maart 2014 in de zaak R 1696/2013-4 te vernietigen en gemeenschapsmerk nr. 50 450 ten aanzien van klasse 28 nietig te verklaren;

verweerder te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: driedimensionaal merk in de vorm van een speelgoedfiguur voor waren van de klassen 9, 25 en 28 – Gemeenschapsmerk nr. 50 450

Houder van het gemeenschapsmerk: Lego Juris A/S

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: absolute nietigheidsgronden

Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 52 juncto artikel 7, lid 1, sub e-i-ii, van verordening nr. 207/2009