Language of document :

Acțiune introdusă la 28 mai 2014 - Best-Lock (Europe)/OAPI – Lego Juris (Forma unei figurine de jucărie)

(Cauza T-396/14)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Regatul Unit) (reprezentant: J. Becker, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Lego Juris A/S (Billund, Danemarca)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului de Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 26 martie 2014 în cauza R 1696/2013-4 și declararea nulității mărcii comunitare nr. 50 450 în privința clasei 28;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității : marca tridimensională având forma unei figurine de jucărie pentru produse din clasele 9, 25 și 28 – marca comunitară nr 50 450.Titularul mărcii comunitare: Lego Juris A/S.Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta.Motivarea cererii de declarare a nulității: cauze de nulitate absolută.Decizia diviziei de anulare: respinge cererea de declarare a nulității.Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.Motivele invocate: încălcarea articolului 52 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctele (i) și (ii) din Regulamentul nr. 207/2009.