Language of document :

Tožba, vložena 28. maja 2014 – Best-Lock (Europe) proti UUNT – Lego Juris (Oblika figurice-igrače)

(Zadeva T-396/14)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Združeno kraljestvo) (zastopnik: J. Becker, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Lego Juris A/S (Billund, Danska)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 26. marca 2014 v zadevi R 1696/2013-4 in znamko Skupnosti št. 50 450 glede razreda 28 razglasi za nično;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditveZnamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: tridimenzionalna znamka v obliki figurice-igrače za proizvode iz razredov 9, 25 in 28 – znamka Skupnosti št. 50 450Imetnik znamke Skupnosti: Lego Juris A/SStranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča strankaObrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: absolutni ničnostni razlogiOdločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnostiOdločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbeNavajani tožbeni razlogi: kršitev člena 52 v povezavi s členom

 7(1)(e)(i) in (ii) Uredbe Sveta št. 207/2009