Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 юни 2014 г. — DL/Комисия

(Дело F-13/14) 1

Заличаване — Оттегляне на жалбата — Член 89, параграф 7 от Процедурния правилник — Споразумение на страните относно разноските )

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: DL (Orp–Jauche, Белгия) (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането за продължаване на срока на даденото предварително разрешение за възстановяването на разходите за логопед на сина на жалбоподателя, в рамките на лечението на негово тежко заболяване, за периода 2012/2013 г.ДиспозитивЗаличава дело F-13/14 от регистъра на Съда на публичната служба.DL и Европейската комисия понасят разноските съобразно споразумението помежду им.