Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 26. juni 2014 – DL mod Kommissionen

(Sag F-13/14) 1

(Slettelse – sagsøgerens ophævelse af sagen – artikel 89, stk. 7, i procesreglementet – enighed mellem parterne om sagsomkostningernes fordeling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: DL (Orp-Jauche, Belgien) (ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på ansøgningen om forlængelse af den forudgående tilladelse til at få godtgjort udgifter til behandling hos logopæd til sagsøgerens søn i forbindelse med behandlingen af en alvorlig sygdom i perioden 2012/2013.

Konklusion

Sag T-13/14 slettes af Personalerettens register.

DL og Europa-Kommissionen fordeler sagens omkostninger ifølge deres afgørelse herom.

____________

____________

1 EUT C 102 af 7.4.2014, s. 46.