Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. juuni 2014. aasta määrus – DL versus komisjon

(kohtuasi F-13/14)1

(Registrist kustutamine – Hageja hagist loobumine – Kodukorra artikli 89 lõige 7 – Poolte kokkulepe kohtukulude suhtes)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: DL (Orp–Jauche, Belgia) (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata taotlus pikendada aastaks 2012/2013 eelnevat luba, mis anti hageja poja logopeediliste kulude hüvitamiseks seoses tema raske haiguse raviga.

Resolutsioon

Kustutada kohtuasi F-13/14 Avaliku Teenistuse Kohtu registrist.

DL ja komisjon kannavad kohtukulud vastavalt nendevahelisele kokkuleppele.

____________

____________

1 ELT C 102, 7.4.2014, lk 46.